dilluns, 20 de maig del 2024

Inici del procés d'admissió d'alumnat per al curs 2024-25

 Avui, 20 de maig de 2024, s'obr el termini de sol·licitud de places de matrícula per a alumnat del segon cicle d'educació infantil (3, 4 i 5 anys) i educació primària (1r-6è).

Aquí teniu el calendari del procés i les vacants al nostre centre.divendres, 10 de maig del 2024

Llistats provisionals procés adscripció

 Dins el procés d'adscripció del nostre alumnat per a cursar 1r d'ESO el proper curs 2023-24, avui es publiquen els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes a la baremació; recordau que en aquests llistats no s'informa a quin institut s'ha obtingut la reserva de plaça, només es tracta de comprovar que la puntuació obtinguda es correspon amb allò que estava previst i, en cas contrari, poder fer la corresponent reclamació (a l'institut triat en primera opció i entre els dies 13 i 15 de maig).

Per consultar el llistat haureu de cercar el codi de la vostra sol·licitud.

 

IES Josep M. Llompart 

IES Joan M. Thomàs 

IES Madina Mayurqa

IES Son Pacs


Els llistats definitius, on sí que s'informarà de l'institut on s'ha aconseguit la reserva de plaça, es publicaran el dia 22 de maig.