dimarts, 25 de juny del 2024

Ajudes de Menjador curs 2024-25

Benvolgudes famílies:


Vos informam que s’han convocat ajuts individualitzats de menjador escolar per al proper curs 2024-25.
Teniu tota la informació, la sol·licitud i els annexos necessaris a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitats. Les sol·licituds, juntament amb els annexos i la documentació pertinent, s’han de presentar, preferentment, a la Seu Electrònica de la CAIB (amb identificació
mitjançant certificat digital o Cl@ve permanent) i els terminis per fer-ho són des del dia 24 al 28 de juny.
La Conselleria ha publicat un manual explicatiu per a les famílies sol·licitants al qual podeu accedir fent clic aquí.
Si necessitau més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’escola.

dijous, 20 de juny del 2024

Formalització de matrícules per al curs 2024-25

Benvolgudes famílies:

Una vegada publicades les llistes definitives del procés d'admissió (divendres dia 21 de juny), aquelles famílies que hagueu obtingut una reserva al nostre centre haureu de confirmar la matrícula. Aquest procés s'ha de realitzar abans del 28 de juny.

Per formalitzar la matrícula, haureu de recollir a l'escola una sèrie de documents. omplir-los i entregar-los.

A més, necessitarem la següent documentació:

 • Còpia del llibre de família COMPLET de l’alumne/a.
 • Còpia dels DNIs, passaports o permisos de residència dels pares o tutors legals de
  l’alumne/a.
 • Còpia de la targeta de la Seguretat Social o de l’assegurança mèdica de
  l’alumne/a.
 • 4 fotografies mida carnet, en color, de l’alumne/a.

Per favor, teniu en compte que a la secretaria del centre no es fan fotocòpies i no hi ha fotocopisteries a les rodalies de l'escola; dugueu les vostres fotocòpies preparades.

LA NO FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA EN ELS TERMINIS ESTABLERTS IMPLICA PÈRDUA DE LA RESERVA.

dilluns, 20 de maig del 2024

Inici del procés d'admissió d'alumnat per al curs 2024-25

 Avui, 20 de maig de 2024, s'obr el termini de sol·licitud de places de matrícula per a alumnat del segon cicle d'educació infantil (3, 4 i 5 anys) i educació primària (1r-6è).

Aquí teniu el calendari del procés i les vacants al nostre centre.divendres, 10 de maig del 2024

Llistats provisionals procés adscripció

 Dins el procés d'adscripció del nostre alumnat per a cursar 1r d'ESO el proper curs 2023-24, avui es publiquen els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes a la baremació; recordau que en aquests llistats no s'informa a quin institut s'ha obtingut la reserva de plaça, només es tracta de comprovar que la puntuació obtinguda es correspon amb allò que estava previst i, en cas contrari, poder fer la corresponent reclamació (a l'institut triat en primera opció i entre els dies 13 i 15 de maig).

Per consultar el llistat haureu de cercar el codi de la vostra sol·licitud.

 

IES Josep M. Llompart 

IES Joan M. Thomàs 

IES Madina Mayurqa

IES Son Pacs


Els llistats definitius, on sí que s'informarà de l'institut on s'ha aconseguit la reserva de plaça, es publicaran el dia 22 de maig.


 

 

dilluns, 19 de juny del 2023

Llistat de llibre per al curs 2023-24

 Per a aquelles famílies que no vos heu apuntat al Programa de Reutilització de Llibres del CEIP Establiments, aquí teniu el llistat per al proper curs.

Les noves matrícules d'alumnat de primària es poden afegir al Programa de Reutlització; si estau interessats, posau-vos en contacte amb la secretaria del centre.


Informació per a les noves matrícules

dijous, 15 de juny del 2023

Formalització de noves matrícules

Benvolgudes famílies:

Una vegada s'hagin publicat les llistes definitives del procés d'admissió (dia 21 de juny), aquelles famílies que hagueu obtingut una reserva al nostre centre haureu de confirmar la matrícula. Aquest procés es farà en les següents dates:

 • Infantil (3,4 i 5 anys): entre el 22 i el 28 de juny (ambdós inclosos).
 • Primària (1r -6è): entre el 23 i el 30 de juny (ambdós inclosos).

Per formalitzar la matrícula, haureu d'omplir i entregar a l'escola una sèrie de documents, que es poden descarregar des d'aquesta mateixa entrada o bé aconseguir físicament a l'escola; de la mateixa manera, es poden enviar al centre per correu electrònic (teniu la nostra adreça a la secció "Contacte") o bé entregar-los presencialment en paper.

Per favor, teniu en compte que si no formalitzau la matrícula en els terminis establerts perdreu la reserva.

Els documents a emplenar i entregar són els següents:

 A més, necessitarem la següent documentació:

 • Original i fotocòpia del llibre de família COMPLET de l’alumne/a.
 • DNIs, passaports o permisos de residència ORIGINALS dels pares o tutors legals de
  l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de l’assegurança mèdica de
  l’alumne/a.
 • 4 fotografies mida carnet, en color, de l’alumne/a.

Per favor, teniu en compte que a la secretaria del centre no es fan fotocòpies i no hi ha fotocopisteries a les rodalies de l'escola; dugueu les vostres fotocòpies preparades.

 

A  més, aquí teniu informació sobre les activitats extraescolars planificades per l'APIMA de l'escola per al proper curs 2023-24:

 

Gràcies.

Si teniu cap dubte o problema, contactau-nos per telèfon.

dimarts, 6 de juny del 2023

Llistes provisionals del procés d'admissió

Avui, 6 de juny, es publiquen les llistes provisionals del procés d'admissió, que podeu consultar a la pàgina del Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Aquestes llistes no determinen si s'ha obtengut plaça en una escola o una altra; només serveixen per consultar la puntuació obtenguda i, si escau, fer la oportuna reclamació.

Si heu fet la vostra sol·licitud per al curs de 4t d'infantil (alumnat que compleix 3 anys durant el 2023) amb el nostre centre com a primera opció, veureu que la vostra puntuació és de 0 a tots els apartats; això és correcte i degut a que hem tengut menys sol·licituds que vacants i, per tant, no ha estat necessari baremar.

La propera passa és esperar a la publicació de les llistes definitives el proper dia 21 i, posteriorment, formalitzar la matrícula. Per dur a terme aquesta formalització, haureu d'emplenar i signar una sèrie de documents que tendreu disponibles a aquesta pàgina o al centre mateix quan arribi el moment.


divendres, 5 de maig del 2023

Inici del procés d'admissió 2023-24

El dilluns, dia 8 de maig, s'inicia el procés d'admissió als CEIPs per al curs 2023-24.

Aquest és el calendari del procés i les vacants que, a dia d'avui, tenim a la nostra escola de cara al proper curs:

A la pàgina web del Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional teniu tota la informació al respecte i l'accés al tràmit telemàtic.


divendres, 28 d’abril del 2023

Renovació del Director del centre

Reunida la Comissió de Selecció de Director del centre, s'ha aprovat el nou projecte de cara al període 2023-27.

dimarts, 28 de juny del 2022

dimarts, 21 de juny del 2022

Informació a les noves matrícules

 

Documentació de formalització de matrícula

Demà, dimecres 22 de juny, es publiquen els llistats definitius d'alumnat admès als centres d'infantil i primària.

En cas que esteu admesos, aquí teniu la documentació necessària per formalitzar la matrícula entre els dies 23 i 28 (en el cas d'infantil) o 24 i 30 (en el cas de primària).

L'auxiliar administrativa de l'escola es posarà en contacte amb les famílies de l'alumnat admès per citar-les per a la formalització de la matrícula. La documentació també es pot aconseguir al centre.

A més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar (si no s'ha fet prèviament):

 • Original i fotocòpia del llibre de família de l'alumne/a.
 • Fotocòpia dels DNIs dels pares, mares i/o tutors/es legals de l'alumne/a.
 • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i/o de l'assegurança mèdica de l'alumne/a.
 • 4 fotografies de l'alumne/a, mida carnet, en color.

Teniu en compte que al centre no es fan fotocòpies i als voltants no hi ha cap lloc on fer-ne.dilluns, 20 de juny del 2022

Convocatòria d'ajudes de menjador per al proper curs escolar 2022-23

Aquí teniu la informació referent a les ajudes que convoca la Conselleria d'Educació i Formació Professional per als menjadors escolars durant el proper curs 2022-23.

 Per a més informació, posau-vos en contacte amb la secretaria de l'escola.

dimecres, 8 de juny del 2022

Llistats PROVISIONALS del procés d'Admissió

Aquests llistats PROVISIONALS no informen de l'obtenció o no de la plaça vacant sol·licitada, sinó que són només per a comprovar que la puntuació obtinguda s'ajusta a l'esperada pel sol·licitant i, en cas contrari, poder presentar una reclamació (entre els dies 8 i 10 de juny).

Els llistats d'alumnat que ha demanat plaça al CEIP Establiments per a l'any 2022-23 als cursos de 4t d'infantil (3 anys), 1r de primària i 5è de primària no reflecteixen la puntuació real de l'alumne/a, ja que a aquests cursos el nombre de sol·licituds ha estat inferior al de places vacants i, per tant, no ha estat necessari baremar (pot constar qualque punt generat per consulta automàtica).

Els llistats dels grups de 6è d'infantil (5 anys) i 6è de primària sí reflecteixen la puntuació obtinguda al barem i, per tant, els sol·licitants haurien de revisar-la de cara a la presentació de possibles reclamacions.

Recordau que els llistats DEFINITIUS, als quals SÍ s'informarà de l'obtenció o no de la plaça sol·licitada, es publicaran dia 22 de juny; a partir d'aquest dia, el centre es posarà en contacte amb aquells que tenguin plaça i els citarà per presentar els documents de formalització de matrícula.

dilluns, 9 de maig del 2022

Procés d'admissió

 Avui, dia 9 de maig, s'inicia el procés d'admissió de sol·licituds de matrícula als CEIPs.

Aquí teniu el calendari del procés i les vacants de què disposa el nostre centre a data d'avui.


Teniu més informació sobre el procés a la pàgina del servei d'escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

divendres, 29 d’abril del 2022

Llistat provisional del procés d'adscripció a ESO per al curs 2022-23

 Dins el procés d'adscripció del nostre alumnat per a cursar 1r d'ESO el proper curs 2022-23, avui es publiquen els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes a la baremació; recordau que en aquests llistats no s'informa a quin institut s'ha obtingut la reserva de plaça, només es tracta de comprovar que la puntuació obtinguda es correspon amb allò que estava previst i, en cas contrari poder fer la corresponent reclamació (a l'institut triat en primera opció i entre els dies 2 i 4 de maig).

Per consultar el llistat haureu de cercar el codi de la vostra sol·licitud.

Els llistats definitius, on sí que s'informarà de l'institut on s'ha aconseguit la reserva de plaça, es publicaran el dia 9 de maig.

IES Joan M. Thomàs


IES Josep M. Llompart


IES Madina Mayurqa


IES Son Pacs


dimarts, 8 de març del 2022

Dia Internacional de la Dona amb l'exposició "Dones del Món"

El nostre alumnat de 3r cicle (5è i 6è) han treballat avui, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona coneixent 10 dones de diferents parts del món que han estat i són un exemple per a tothom.


                   
                   
                   
                   

L'exposició ha estat cedida en préstec a l'escola pel Casal d'Associacions d'Immigrants de la Conselleria d'Afers Socials entre finals de febrer i finals de març.

Al blog de la biblioteca de l'escola (teniu un enllaç a l'esquerra d'aquesta pàgina) tendreu properament més informació sobre altres activitats que hem duit a terme en relació amb aquesta diada.


dilluns, 27 de desembre del 2021

Berenàrem d'ensaïmades i cantàrem nadales!

 Moltes gràcies a l'APIMA de l'escola que, com cada any, convidà a alumnes i mestres a berenar d'ensaïmades el darrer dia de classe abans de les vacances de Nadal. Enguany, per garantir la seguretat, en comptes de fer trossos d'ensaïmades grans, cada alumne/a va berenar la seva pròpia ensaïmada individual. Boníssimes!

Després de berenar, sortirem tots plegats i cantàrem les nadales que hem estat preparant. Les podeu veure als Classrooms de cada curs!


 Un altre pic, molts d'anys a tothom!


divendres, 17 de desembre del 2021

És nadal a Establiments!

 Molts d'anys a tothom i gràcies a aquells que han fet possible arribar fins aquí!Campanya solidària. Recollida de menjar i juguetes

 Moltes gràcies per la vostra participació a la campanya solidària de Nadal de recollida de juguetes i menjar. 

Ha estat tot un èxit!!!divendres, 22 d’octubre del 2021

DIA DE LES VERGES AMB BUNYOLADA!!!

Bon dia a tothom!!

A la fi hem pogut tornar a celebrar el Dia de les Verges amb aquests bunyols boníssims que ens fan unes encantadores famílies voluntàries.

Agrair, com sempre, la dedicació de na Pilar Martínez, que ens ajuda amb la seva eficàcia i professionalitat!

Han estat espectaculars!

Moltes gràcies!

 
dilluns, 27 de setembre del 2021

GestIB, Classroom??

Per si teniu dubtes de quins són els diferents recursos digitals que actualment feim servir a l'escola, quins usuaris i contrasenyes necessitau o perquè vos poden ser útils aquestes aplicacions, aquí teniu una breu presentació.
Com sempre, en cas de dubtes, posau-vos en contacte amb nosaltres.

divendres, 10 de setembre del 2021

INICI DEL CURS 2021-22

Vos recomanem que llegiu aquesta circular d'inici de curs ben atentament, ja que és molt extensa i conté molta informació i molt important.

dimarts, 29 de juny del 2021

Calendari escolar curs 2021-22

El proper curs 2021-22 començarà el divendres, 10 de setembre de 2021.

Aquí teniu la informació completa; com sempre, a principi de curs vos farem arribar una circular amb més detalls.

Bon estiu a tothom!

 
dijous, 17 de juny del 2021

Llistes definitives procés d'admissió i formalització de matrícula curs 2021-22

Al Servei d'escolarització de la Conselleria d'Educació podeu comprovar els resultats definitius del procés d'admissió; si heu obtingut plaça al nostre centre, ens posarem en contacte telefònic amb vosaltres perquè acudiu al centre a formalitzar la matrícula. Vos assignarem una cita a una hora determinada els dies 23 ó 25 de juny (dia 24 és festiu).

Per a la formalització haureu de entregar la següent documentació:

 • Fotocòpies dels DNIs dels progenitors, així com de l'alumne/a, si en te.
 • Si l'alumne/a no te DNI, fotocòpia i original del llibre de família.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a (o de l'assegurança mèdica que tengui).
 • 4 fotografies en color, mida carnet.


A més, haureu d'emplenar una sèrie de documents que vos proporcionarem: dades personals (telèfons, correus electrònics, adreces, etc.), full per a l'elecció entre religió catòlica o valors socials i cívics, fulls de dades mèdiques de l'alumne/a, autorització d'ús d'imatges, etc.

 


dilluns, 7 de juny del 2021

Escola d'estiu 2020-21

 L'APIMA de l'escola, juntament amb l'empresa DicDrac, organitzen l'escola d'estiu d'enguany.


Teniu tota la informació aquí.

dimarts, 1 de juny del 2021

Llistes provisionals del procés d'amissió.

Avui es publiquen les llistes provisionals del procés d'admissió a 2n cicle d'educació infantil i educació primària.

Podeu consultar-les a la pàgina del Servei d'Escolarització, a l'apartat "Resultat del Procés".

Recordau que a aquestes llistes no es publiquen les places obtingudes, sinó només la puntuació perquè, si fos el cas, es puguin fer les reclamacions que s'estimin oportunes; el termini de reclamacions s'estén des de demà, dia 2 de juny fins al 4 de juny.

Posteriorment, dia 17 de juny, es publicaran les llistes definitives, on sí apareixerà la plaça obtinguda.

Calendari escolar curs 2021-22

 Benvolgudes famílies:

Aquí teniu el calendari escolar del proper curs 2021-22.


Clicant aquí, podeu accedir a la informació completa.


dilluns, 26 d’abril del 2021

Inici del procés d'admissió (matrícula per a nous alumnes al CEIP Establiments)

Com podeu veure al calendari publicat a l'entrada anterior, el proper dilluns, dia 3 de maig s'inicia el procés d'admissió per a alumant d'infantil i primària, és a dir, per a sol·licitar matrícula al nostre centre per al proper curs. Com al cas del procés d'adscripció, tots els tràmits s'han de fer de manera telemàtica a través del Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Allà trobareu la normativa que s'aplica, els barems de puntuació, mapes de les zones escolars, el calendari complet del procés i els enllaços als tràmits, entre altres informacions.

La resolució que regula el procés d'admissió és la mateixa del procés d'adscripció i la teniu a l'entrada anterior, com el calendari; a continuació, vos feim un resum d'aquest darrer i vos informam de les vacants que tenim al nostre centre de cara al proper curs 2021-22.Si necessitau més informació o teniu qualsevol dubte, vos podeu posar en contacte amb l'escola per qualsevol dels mitjans que trobareu al menú Contacte (a l'esquerra de la pàgina).

Teniu en compte, però, que el dilluns, dia 3, és dia no lectiu del nostre centre i no vos podrem atendre; ho farem a partir del dimarts, dia 4.dimecres, 24 de març del 2021

Inici del procés d'adscripció als IES (Instituts d'Educació Secundària) per al curs 2021-22

 Benvolgudes famílies d'alumnat de 6è de primària:


Demà, dia 25 de març de 2021, comença el termini de presentació de sol·licituds de reserva de plaça als IES adscrits a la nostra escola; aquí teniu el calendari tant del procés d'adscripció com del d'admissió (alumnat que sol·licita plaça en centres no adscrits) per al proper curs 2021-22.
 

Com veis, el procés d'adscripció a ESO (Educació Secundària Obligatòria), que és el que vos interessa, termina el proper dia 31.
Tot i que el procés d'adscripció no es, estrictament, obligatori, sí és altament recomanable, ja que garanteix una plaça en uns dels IES adscrits; aquesta reserva de plaça no obliga a fer-la servir si, més tard, al procés d'admissió, voleu sol·licitar un altre IES no adscrit al CEIP Establiments o una escola concertada que ofereixi ESO.
El CEIP Establiments està adscrit a quatre IES:
 1. IES Joan M. Thomàs.
 2. IES Josep M. Llompart.
 3. IES Madina Mayurqa.
 4. IES Son Pacs.
Enguany, com l'any passat, tot el procés es realitzarà de forma telemàtica; a la pàgina del servei d'escolarització teniu tota la informació i les sol·licituds; també podeu cridar a l'escola si necessitau orientació i/o ajuda.
Important: per accedir al tràmit telemàtic, necessitareu fer servir el vostre usuari i contrasenya de GestIB.
A continuació, teniu el text oficial de la resolució referent al procés.
 
 

dimecres, 3 de març del 2021

Conèixer l'IES Joan M. Thomàs

Des de l'IES Joan M. Thomàs, un dels que tenim adscrit i que els nostre alumnat de 6è pot escollit per cursar ESO (i, opcionalment, altres estudis posteriors), ens envien aquest vídeo per substituir les visites que, altres cursos, es podien fer per tal de conèixer el centre.


dilluns, 19 d’octubre del 2020

Com entrar a la plataforma Google Classroom del CEIP Establiments

El CEIP Establiments disposa de la plataforma Google Classroom per a l'ús del seu alumnat. Cada alumne/a té un nom d'usuari i una contrasenya per a l'accés a la plataforma.

Per accedir-hi, cal seguir aquestes instruccions.

L'alumnat de cursos passats no rep cap invitació nova; només la rep l'alumnat de nova incorporació al centre.

1r pas: anar a la pàgina de Google per a iniciar sessió a gmail.

 

2n pas: accedir amb el nostre usuari de Classroom del CEIP Establiments, que tendrà la forma de nom+1r llinatge@ceipestabliments.es (exemple: l'alumne Joan Ferrer Feliu escriurà joanferrer@ceipestabliments.es). Sense espais, accents ni majúscules, i amb les lletres Ñ i Ç canviades a N i C, respectivament.

 

3r pas: escriure la nostra contrasenya. La primera vegada serà sempre 12345678 per a tots els alumnes.

 

4t pas: el sistema ens demanarà que canviem aquesta contrasenya per una altra, que ens inventarem, l'apuntarem a un lloc segur i no compartirem amb ningú.


 

5è pas: una vegada canviada la contrasenya, accedirem al correu electrònic del nostre usuari, on veurem un missatge convidant-nos a la nostra classe de Classsroom.

 

6è pas: quan entrem al missatge, trobarem la invitació. Cal clicar al botó blau per acceptar-la.

 

7è pas: quan cliquem el botó, ens durà a la classe de Google Classroom del tutor/a del nostre fill/a, on trobarem tasques i/o altres missatges.
dijous, 15 d’octubre del 2020

Ajudes individualitzades de menjador escolar

 

Benvolgudes famílies:Vos recordam que s'han convocat les ajudes de menjador, que enguany poden arribar a cobrir un 80% del cost del menjador escolar; teniu tota la informació (requisits dels sol·licitants, documentació que s'ha de presentar, etc.) en l'enllaç http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/

Vos adjuntam, en format de Microsoft Word, la sol·licitud, que s'ha de presentar a l'escola, degudament emplenada i juntament amb la documentació pertinent, com a màxim el proper divendres, dia 16 d'octubre de 2020, preferiblement per correu electrònic.

Si no podeu accedir als documents i necessitau exemplars en paper, cridau a la secretaria de l'escola i els vos proporcionarem.

Atentament,


La Direcciódimecres, 9 de setembre del 2020

Entrades a l'escola durant el curs 2020-21

Tal com vos hem anat informant en les diferents reunions telemàtiques d'inici de curs, enguany el procés d'entrada de l'alumnat a l'escola serà diferent del de cursos anteriors; cada cicle entrarà a l'escola per un accés diferent, per tal de minimitzat el contacte interpersonal.


 

A la imatge de dalt, teniu els itinieraris que han de recòrrer els alumnes (línies) i els llocs on els esperaran el professorat tutor (cercles).

En color VERD, l'alumnat de 3 anys accedirà al centre per la porta de vianants de l'aparcament, acompanyat NOMÉS D'UN FAMILIAR i serà rebut per les mestres a la porta de l'aula. Els familiars surten per la mateixa porta de vianants de l'aparcament.

En color BLAU, l'alumnat de 4 i 5 ANYS entrarà per la barrera del poliesportiu fins al pati d'infantil, acompanyat NOMÉS D'UN FAMILIAR; quant els alumnes siguin recollits per les seves tutores, els familiars abandonaran el centre pel mateix camí.

En color VERMELL, l'alumnat de PRIMER CICLE (1r-2n A, B i C i 3r), entrarà per la barrera del poliesportiu i serà recollits pels mestres a la part de la pista superior més allunyada de l'escola, per tal de deixar lloc per als alumnes d'infantil que han de passar cap al seu pati. En deixar l'alumnat, els familiars (NOMÉS UN PER ALUMNE/A) abandonarà el pati per la barrera.

En color GROC, l'alumnat de SEGON CICLE (4t-5è A, B i C i 6è) entararà per la barrera del pati de la casa de la portera, on serà rebut per les seves tutores. Els familiars (UN PER ALUMNE/A) queda al carreró.

Tot i que utilitzarem tres entrades diferents, vos demanam que recordeu en tot moment mantenir les distàncies mínimes de seguretat (1,5 m) i dur mascareta.


divendres, 4 de setembre del 2020

Informacions inici curs 2020-21

Benvolgude famílies:

Vos informam que el curs 2020-21 s'iniciarà a l'escenari B del Pla de Contingència, entre el dijous 10 i el divendres 11 de setembre de 2020; uns grups un dia i, d'altres, l'altre; aquell que comencin el dijous NO hauran de venir el divendres, i viceversa; a les reunions d'inici de curs, amb el professorat tutor, vos explicaran més detalladament aquesta i d'altres novetats, la majoria causades per l'actual situació de pandèmia COVID-19 i les conseqüents instruccions de la Conselleria que, entre altres coses, han implicat canvis al Pla de Contingència, una reestructuració d'alguns dels grups d'alumnat de l'escola i el fet que, a hores d'ara, no podem encara confirmar si hi haurà, o no, servei d'escoleta matinera i activitats extraescolars. SÍ funcionarà el servei de menjador escolar.

A la imatge adjunta podeu veure el dia i l'hora de les reunions inicials amb el professorat tutor, que enguany es realitzaran exclusivament de forma telemàtica; tendreu més informació (plataforma, enllaç, etc.) amb anterioritat a les reunions.


 

Per favor, compartiu aquestes informacions amb els vostres grups de familiars d'alumnat de WhatsApp per tal que pugui arribar a aquells que encara no han gestionat un compte d'usuari de GestIB i/o no poden accedir a aquesta pàgina. Gràcies!

Si teniu qualsevol dubte, se vos resoldrà a les reunions inicials; si és urgent, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon de l'escola, en horari lectiu, o per correu electrònic.

Atentament,

La Direcció

dijous, 18 de juny del 2020

Circular de final de curs

Ja s'acaba aquest curs taaan estrany que hem tengut; aquí teniu les darreres informacions que necessitau: entrevistes finals i notes.
Teniu aquesta mateixa circular al vostre correu electrònic.

dimecres, 3 de juny del 2020

Llistes provisionals procés d'adscripció

Avui, dia 3 de juny, es publiquen les llistes provisionals del procés d'adscripció (alumnes de 6è que han d'anar als instituts adscrits al nostre centre el proper curs 2020-21). Podeu consultar-les telemàticament al servei d'escolarització.
Aquestes llistes no vos informen de quin institut vos ha tocat; només serveixen per comprovar que els punts que vos han assignat en la baremació corresponen a les vostres estimacions. Si no fos així, podeu reclamar; per fer-ho, posau-vos en contacte amb l'institut que triàreu en primera opció. Teniu enllaços a les seves pàgines web en l'entrada d'aquest blog que parla del procés d'adscripció (dia 12 de maig).

dilluns, 1 de juny del 2020

Enllaç a la reunió informativa 01/06/2020

Si voleu afegir-vos a la reunió, ho podeu fer a través de l'enllaç segúent:

Per unir-te a la reunió de vídeo, fes clic en aquest enllaç: https://meet.google.com/qyx-rpxr-ohv
Per unir-t'hi per telèfon, marca +1 413-561-2118 i introdueix aquest PIN: 946 664 184#

divendres, 29 de maig del 2020

El CEIP Establiments

Degut a la present situació, són moltes les famílies que s'han vist impossibilitades per fer una visita al nostre centre; per a totes aquelles persones que volen conèixer l'escola, hem preparat aquest vídeo; ens hagués agradat poder-vos mostrar el centre amb més activitat, però què hi farem...Per a aquelles famílies que vulguin més informació sobre l'escola i el seu funcionament o que tenguin dubtes sobre el procés d'admissió, l'equip directiu del centre oferirà una videoconferència via Google Meet el proper dilluns, dia 1 de juny, a les 18:30 h.
L'enllaç a la reunió es publicarà a aquesta pàgina abans de la reunió.
Vos agrairíem que deixàssiu un comentari si pensau que podeu estar interessats, per fer-nos una idea de quanta gent podria assistir-hi.
Vos hi esperam!

Procés de desescalada

Benvolgudes famílies:
Aquí teniu informació important sobre diversos aspectes del procés de desescalada de la crisis de la COVID-19 que ens afecten a tots els membres de la comunitat educativa.

dimarts, 26 de maig del 2020

Vacants a educació infantil i educació primària per al curs 2020-21

Vos informam que el proper dilluns, dia 1 de juny, s'inicia el procés d'admissió per als cursos indicats. A continuació teniu el calendari del procés i les vacants que convocam al nostre centre. Per a més informació al respecte, podeu cridar-nos per telèfon.
divendres, 15 de maig del 2020

dimarts, 12 de maig del 2020

Procés d'adscripció als IES

Benvolgudes famílies d'alumnat de 6è de primària:

Aquí teniu el calendari del procés d'adscripció i admissió per al proper curs 2020-21. Com veis, el procés d'adscripció, que és el que vos interessa, s'inicia aquest dijous, dia 14 de maig.
El CEIP Establiments està adscrit a quatre IES (Instituts d'Educació Secundària):
 1. IES Joan M. Thomàs.
 2. IES Josep M. Llompart.
 3. IES Madina Mayurqa.
 4. IES Son Pacs.
Enguany, degut a la situació que estam vivint, tot el procés es realitzarà de forma telemàtica; a la pàgina del servei d'escolarització teniu tota la informació i les sol·licituds; també podeu cridar a l'escola si necessitau orientació i/o ajuda.

desc_CALENDARIS_20_21_CAT.GIF

Per si vos ajuda de cara a calcular punts per domicilis, aquí teniu un mapa de les zones d'escolarització de Palma, amb la ubicació dels distints centres educatius.

dimecres, 6 de maig del 2020

Nous usuaris de Google Classroom per als alumnes de 5è i 6è

Benvolgudes famílies d'alumnes de 5è i 6è de primària:

Per motius de compliment de la Llei de Protecció de Dades, hem habilitat comptes de correu electrònic pròpies de l'escola; són comptes que pertànyen al domini del centre: @ceipestabliments.es; només canviarà la primera part, que es compondrà del nom i el primer llinatge de l'alumne/a en qüestió.
S'enviarà un missatge a cada alumne/a via Google Classroom amb el seu nou correu i la contrasenya pertinent, que s'haurà de canviar per una que sigui secreta i que només haureu de conèixer voltros i els vostres fills/es. A partir del canvi, es farà servir el nou compte per a totes les tasques.
El procés és llarg i costós i és possible que requereixi un parell de dies. Mentre no vos arribi el missatge de canvi podeu seguir fent servir l'usuari actual.
Si teniu dubtes i/o problemes per realitzar aquest procés (o, ja que hi som, de qualsevol altre tipus), podeu cridar a l'escola en horari lectiu o escriure un corrreu electrònic.
Cuidau-vos!
Atentament,

La Direcció

divendres, 24 d’abril del 2020

Gestió de l'impacte del confinament

La Conselleria d'Educació ha editat aquest tríptic per ajudar a gestionar l'impacte que el confinament pot tenir. Pot ser interessant pegar-li una bona ullada!

https://drive.google.com/open?id=19Vp4dRRNE6E9d6lKZLaWujh6f4MdkyZu

dilluns, 20 d’abril del 2020

Noves instruccions de la Conselleria d'Educació

Benvolgudes famílies:

Vos informam que s'han publicat noves instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, a les quals podeu accedir clicant a la portada següent.

https://drive.google.com/open?id=1cg8cqgroWgi3V9OT7ty7Hyem2TYWD5FC

dimecres, 1 d’abril del 2020

Així continua el contacte en aquest dies estranys...

Mentre els nostres alumnes no tenen la possibilitat del contacte presencial diari a què estan acostumats, s'han de cercar altres possibilitats, com aquesta videconferència-concert d'una grup d'alumnes de 6è de primària.
Esperam que ben prest ens retrobem a l'escola i poguem tornar a xerrar, jugar i veure'ns en persona.
Vos enyoram a tots!

dissabte, 28 de març del 2020

Instruccions per a entrar a les classes de Google Classroom (només per a alumnes de 5è i 6è de primària).

Benvolgudes famílies:

Per als nostres alumnes més grans i més capaços tecnològicament, hem preparat unes classes dins l'entorn Google Classroom a les quals podeu participar mitjançant les següents instruccions:

1. Iniciau el vostre navegador d'internet i cercau "Google Classroom" (sense les cometes).
2. Accediu a l'enllaç proporcionat pel vostre cercador.
3. Feis clic al botó blau "Go to Google Classroom" (també pot aparèixer en castellà o català)
 
4. Identificau-vos amb el vostre compte de gMail (el mateix que teniu per al blog val) i la corresponent contrasenya.
 
5. Feu clic al signe + de la dreta.
 
6. Triau "apuntar-se a una classe"
7. Introduiu el codi que, bé la tutora, bé un altre mestre, vos haurà proporcionat (a voltros o als vostres fills/es) per correu electrònic, WhatsApp o qualsevol altre mitjà i feu clic a "unir-se".