dijous, 17 de juny del 2021

Llistes definitives procés d'admissió i formalització de matrícula curs 2021-22

Al Servei d'escolarització de la Conselleria d'Educació podeu comprovar els resultats definitius del procés d'admissió; si heu obtingut plaça al nostre centre, ens posarem en contacte telefònic amb vosaltres perquè acudiu al centre a formalitzar la matrícula. Vos assignarem una cita a una hora determinada els dies 23 ó 25 de juny (dia 24 és festiu).

Per a la formalització haureu de entregar la següent documentació:

  • Fotocòpies dels DNIs dels progenitors, així com de l'alumne/a, si en te.
  • Si l'alumne/a no te DNI, fotocòpia i original del llibre de família.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a (o de l'assegurança mèdica que tengui).
  • 4 fotografies en color, mida carnet.


A més, haureu d'emplenar una sèrie de documents que vos proporcionarem: dades personals (telèfons, correus electrònics, adreces, etc.), full per a l'elecció entre religió catòlica o valors socials i cívics, fulls de dades mèdiques de l'alumne/a, autorització d'ús d'imatges, etc.

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada