dimarts, 28 de juny del 2022

dimarts, 21 de juny del 2022

Informació a les noves matrícules

 

Documentació de formalització de matrícula

Demà, dimecres 22 de juny, es publiquen els llistats definitius d'alumnat admès als centres d'infantil i primària.

En cas que esteu admesos, aquí teniu la documentació necessària per formalitzar la matrícula entre els dies 23 i 28 (en el cas d'infantil) o 24 i 30 (en el cas de primària).

L'auxiliar administrativa de l'escola es posarà en contacte amb les famílies de l'alumnat admès per citar-les per a la formalització de la matrícula. La documentació també es pot aconseguir al centre.

A més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar (si no s'ha fet prèviament):

  • Original i fotocòpia del llibre de família de l'alumne/a.
  • Fotocòpia dels DNIs dels pares, mares i/o tutors/es legals de l'alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social i/o de l'assegurança mèdica de l'alumne/a.
  • 4 fotografies de l'alumne/a, mida carnet, en color.

Teniu en compte que al centre no es fan fotocòpies i als voltants no hi ha cap lloc on fer-ne.dilluns, 20 de juny del 2022

Convocatòria d'ajudes de menjador per al proper curs escolar 2022-23

Aquí teniu la informació referent a les ajudes que convoca la Conselleria d'Educació i Formació Professional per als menjadors escolars durant el proper curs 2022-23.

 Per a més informació, posau-vos en contacte amb la secretaria de l'escola.

dimecres, 8 de juny del 2022

Llistats PROVISIONALS del procés d'Admissió

Aquests llistats PROVISIONALS no informen de l'obtenció o no de la plaça vacant sol·licitada, sinó que són només per a comprovar que la puntuació obtinguda s'ajusta a l'esperada pel sol·licitant i, en cas contrari, poder presentar una reclamació (entre els dies 8 i 10 de juny).

Els llistats d'alumnat que ha demanat plaça al CEIP Establiments per a l'any 2022-23 als cursos de 4t d'infantil (3 anys), 1r de primària i 5è de primària no reflecteixen la puntuació real de l'alumne/a, ja que a aquests cursos el nombre de sol·licituds ha estat inferior al de places vacants i, per tant, no ha estat necessari baremar (pot constar qualque punt generat per consulta automàtica).

Els llistats dels grups de 6è d'infantil (5 anys) i 6è de primària sí reflecteixen la puntuació obtinguda al barem i, per tant, els sol·licitants haurien de revisar-la de cara a la presentació de possibles reclamacions.

Recordau que els llistats DEFINITIUS, als quals SÍ s'informarà de l'obtenció o no de la plaça sol·licitada, es publicaran dia 22 de juny; a partir d'aquest dia, el centre es posarà en contacte amb aquells que tenguin plaça i els citarà per presentar els documents de formalització de matrícula.