dilluns, 19 de juny del 2023

Llistat de llibre per al curs 2023-24

 Per a aquelles famílies que no vos heu apuntat al Programa de Reutilització de Llibres del CEIP Establiments, aquí teniu el llistat per al proper curs.

Les noves matrícules d'alumnat de primària es poden afegir al Programa de Reutlització; si estau interessats, posau-vos en contacte amb la secretaria del centre.


Informació per a les noves matrícules

dijous, 15 de juny del 2023

Formalització de noves matrícules

Benvolgudes famílies:

Una vegada s'hagin publicat les llistes definitives del procés d'admissió (dia 21 de juny), aquelles famílies que hagueu obtingut una reserva al nostre centre haureu de confirmar la matrícula. Aquest procés es farà en les següents dates:

  • Infantil (3,4 i 5 anys): entre el 22 i el 28 de juny (ambdós inclosos).
  • Primària (1r -6è): entre el 23 i el 30 de juny (ambdós inclosos).

Per formalitzar la matrícula, haureu d'omplir i entregar a l'escola una sèrie de documents, que es poden descarregar des d'aquesta mateixa entrada o bé aconseguir físicament a l'escola; de la mateixa manera, es poden enviar al centre per correu electrònic (teniu la nostra adreça a la secció "Contacte") o bé entregar-los presencialment en paper.

Per favor, teniu en compte que si no formalitzau la matrícula en els terminis establerts perdreu la reserva.

Els documents a emplenar i entregar són els següents:

 A més, necessitarem la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família COMPLET de l’alumne/a.
  • DNIs, passaports o permisos de residència ORIGINALS dels pares o tutors legals de
    l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de l’assegurança mèdica de
    l’alumne/a.
  • 4 fotografies mida carnet, en color, de l’alumne/a.

Per favor, teniu en compte que a la secretaria del centre no es fan fotocòpies i no hi ha fotocopisteries a les rodalies de l'escola; dugueu les vostres fotocòpies preparades.

 

A  més, aquí teniu informació sobre les activitats extraescolars planificades per l'APIMA de l'escola per al proper curs 2023-24:

 

Gràcies.

Si teniu cap dubte o problema, contactau-nos per telèfon.

dimarts, 6 de juny del 2023

Llistes provisionals del procés d'admissió

Avui, 6 de juny, es publiquen les llistes provisionals del procés d'admissió, que podeu consultar a la pàgina del Servei d'Escolarització de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Aquestes llistes no determinen si s'ha obtengut plaça en una escola o una altra; només serveixen per consultar la puntuació obtenguda i, si escau, fer la oportuna reclamació.

Si heu fet la vostra sol·licitud per al curs de 4t d'infantil (alumnat que compleix 3 anys durant el 2023) amb el nostre centre com a primera opció, veureu que la vostra puntuació és de 0 a tots els apartats; això és correcte i degut a que hem tengut menys sol·licituds que vacants i, per tant, no ha estat necessari baremar.

La propera passa és esperar a la publicació de les llistes definitives el proper dia 21 i, posteriorment, formalitzar la matrícula. Per dur a terme aquesta formalització, haureu d'emplenar i signar una sèrie de documents que tendreu disponibles a aquesta pàgina o al centre mateix quan arribi el moment.